โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
หน้าหลัก ลงชื่อสำรองกรณีสละสิทธิ์ ลงชื่อขอรับอาวุธปืนภายหลัง ขั้นตอนการรับอาวุธปืน หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ขอ
เข้าร่วมเข้าโครงการฯ
วิธีการขอรับเงินคืน
เปิดรับปืน วันที่ 8 และ 22 พฤษาคม 2562 เท่านั้น

ปืนเหลือในโครงการจำนวน 0 กระบอก
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย
ชิก ซาวเออร์ โมเดล P320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการทุกสังกัด