โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร ชำระก่อน
31 ส.ค. 61
ชำระตั้งแต่
1 ก.ย. 61
ขั้นตอนการับของแถมเพิ่มเติม
(เฉพาะผู้ชำระเงินในปี 2558 )
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ขอ
เข้าร่วมเข้าโครงการฯ
วิธีการขอรับเงินคืน
เริ่มแจกจ่ายอาวุธปืน ตั้งแต่ 08.30น. - 14.00น. ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เดือน ตุลาคม 2560


หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ขอ
เข้าร่วมเข้าโครงการฯ

ลำดับที่ ชื่อ ดาวน์โหลด