โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
"ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561 เปิดรับอาวุธปืน ทุกวันพุธ และศุกร์"
ลงชื่อผู้มาขอรับปืน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561 เปิดรับอาวุธปืน ทุกวันพุธ และศุกร์


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ : วันที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผู้รับแทน เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีรายการ