โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
เปิดรับปืน วันที่ 3 และ 24 เมษายน 2562 เท่านั้น
ลงชื่อผู้มาขอรับปืน
เปิดรับปืน วันที่ 3 และ 24 เมษายน 2562 เท่านั้น


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ : วันที่ค้นหา :
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผู้รับแทน เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีรายการ