โครงการจัดหาอาวุธปืน พกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดลP320SP เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ และ ข้าราชการอื่นๆ
หน้าหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร ชำระก่อน
31 ส.ค. 61
ชำระตั้งแต่
1 ก.ย. 61
ขั้นตอนการับของแถมเพิ่มเติม
(เฉพาะผู้ชำระเงินในปี 2558 )
หนังสือยืนยันรายชื่อผู้ขอ
เข้าร่วมเข้าโครงการฯ
วิธีการขอรับเงินคืน
ตรงแถววิ่งสีแดง และหน้าลงทะเบียนรับปืน ให้ขึ้นข้อความว่า "ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561 เปิดรับอาวุธปืน ทุกวันพุธ และศุกร์"

ลำดับการชำระเงิน ครั้งที่ 1 ลำดับการชำระเงิน ครั้งที่ 2

ลำดับการชำระเงิน ก่อน 31 ส.ค. 2561 ครั้งที่ 2

ลำดับที่ ชื่อ วันที่ ดาวน์โหลด